číslo Název
190-595 690 nástrčkový klíč č.9 k odvzdušnění zad.brzd
425-585 041/3 brzdový váleček duplex přední levý (od IX/67)
425-585 042/4 brzdový váleček duplex přední pravý (od IX/67)
425-560 620 sada brzdových trubek I.okruhové brzdy ( do III/80 ) -měd
425-560 621 sada brzdových trubek- II.okruhové brzdy  ( od IV / 80 ) - měd
425-560 622 brzd. trubka přední střední  990 mm (do III/ 80 =1-okr )
425-560 623 brzd. trubka přední střední 1000 mm ( 2-okr. )
425-560 630 brzd. trubka přední levá vnější simplex  (do  X/67 )
425-560 631 brzd. trubka přední levá vnitřní 340 mm (do III/80 ) 
425-560 632 brzd.trubka přední pravá vnější simplex (do IX/ 67) 
425-560 633 brzd. trubka přední pravá vnitřní 670 mm ( do III/80 )
425-560 634 brzd. trubka spojovací levá 310mm ( od IX/67)
425-560 635 brzd. trubka spojovací pravá  310 mm (od IX/67)
425-560 636 brzd. trubka přední levá vnější duplex (od IX/67)
425-560 637 brzd. trubka přední pravá vnější duplex (od IX/ 67)
425-560 638 brzd.  trubka přední levá vnitřní ( od IV/80 =2-okr. )
425-560 639 brzd. trubka přední pravá vnitřní  ( od IV/80 = 2-okr.)
425-560 640 brzd. trubka zadní levá  540 mm
425-560 641 brzd. trubka zadní pravá 540 mm
425-560 645 brzd. trubka zadní střední 1620 mm
425-562 310 držák brzdových hadiček 
425-569 390 převlečná matice brzdových trubiček 
425-585 012 hlavní brzdový válec jednookruhový ( do III/80)
425-585 013 hlavní brzdový válec dvouokruhový ( odIV/80 )
425-585 014 hlavní brzdový válec dvouokruhový ( odIV/80 )  originál
425-585 030 brzdový váleček BZ5-simplex zadní (do IX/67)
425-585 032/3 brzdový váleček  zadní (od IX/67) o15,87mm
425-585 040 brzdový váleček BZ 25 -simplex přední (do IX/ 67)
425-585 051 vyrovnávací nádobka brzd.kapaliny (do III/80 )
425-585 052 olejová nádřžka Hycomat
425-585 080 těleso ( odlitek ) zad.brzd.válečku duplex
425-585 090 těleso (odlitek ) před.levého brzd.válečku duplex
425-585 091 těleso (odlitek ) před.pravého brzd.válečku duplex
425-585 160 píst hlavního brzdového válce ( do III/80 =1.okr )
425-585 202 píst brzd.válečku  22,2 - duplex přední
425-585 203 píst brzd.válečku 15,87 duplex zadní 
425-585 220 těleso ventilu 2.okruh.hl.brzd.válce
425-585 241 tlačná tyčka s vidlicí hl.brzd.válce-1.okruh
425-585 242 tlačná tyčka s vidlicí hl.brzd.válce-2.okruh
425-585 250 vidlička tlačné tyčky hl.brzd.válce
425-585 260 manžeta přepouštěcího ventilku hl.brzd.válce-1.okruh
425-585 280 přepouštěcí ventilek hl.brzd.válce-1.okruh
425-585 292 spínač brzdových světel
425-585 293 mechanický spínač Hycomat
425-585 351 prachovka hlavního brzd.válce
425-585 360 těsnící manžeta hl.brzd.válce zadní- 1.okruh.brzdy
425-585 361 těsnící manžeta hl.brzd.válce přední - 1.okruh.brzdy
425-585 362 manžeta spojkového válce Hycomat
425-585 400 prachovka brzd.válečků simplex ( do IX/67)
425-585 420 těsnící manžeta 15,87 brzd.vál.BZ5 - simplex zadní (do IX/67)
425-585 421 těsnící manžeta  22,2 brzd.vál.BZ 25 -simplex přední (doIX/67)
425-585 423 těsnící manžeta 22,2 brrzd.vál.duplex přední
425-585 424 těsnící manžeta 15,87  zadních brzd.válečků
425-585 431 zátka ( prachovka ) 22,2 pro duplex přední brzd.válečky 
425-585 432 zátka (prachovka ) 15,87 zadních brzdových válečků
425-585 460 rozvodka brzd.potrubí zadní
425-585 461 rozvodka brzd.potrubí k hl.brzd.válci ( do III/80 )
425-585 462 rozvodka brzd.potrubí k hl.brzd.válci (od IV/80 )
425-585 510 spojka brzd.potrubí 
425-585 520 dutý šroub hlavního brzd.válce 1.okruh.
425-585 521 šroubový uzávěr hl.brzd.válce 1.okruh.
425-585 540 odvzduš.šroub zadní (  od IX/67  )
425-585 541 odvzduš.šroub přední ( od IX/67 )
425-585 560 čepička na odvzduš.šrouby brzd
425-585 610 brzdová hadička přední-delší 
425-585 620 brzdová hadička zadní -kratší
425-585 640 hadička 100 mm vyrovn.nádobky brzd.kapaliny 2.okruh.
425-585 641 hadička 110mm vyrovn.nádobky brzd.kapaliny 2.okruh.
425-585 670 pojistný kroužek hl.brzd.válce -1.okruh.
425-585 671 pružina hl.brzd.válce -1.okruh
425-585 700 držák vyrovnávací nádobky brzd.kapaliny 2.okruh.brzd
425-585 701 vyrovávací nádobka brzd.kapaliny 2.okruh.brzd
425-585 710 stavěcí destička k samočinnému seřizování brzd
425-585 730 sítko vyrovnávací nádobky hl.brzd.válce -1.okruh.
426-585 131 víčko vyrovnávací nádobky brzd.kapaliny
426-585 290 spínač brzdových světel
426-585 424 těsnící manžeta 19,05 pro BZ 85 zadní ( IX/67 -II/68 )nebo T 1.1
933-821 216 měděný kroužek 12x16 k hl. brzd.válci -1.okruh.