Obchodní číslo Název
425-700 240 podlaha holá
425-700 413 přední stěna karoserie
425-700 470 vnější roh. plech k zadní stěně combi, levý
425-700 471 vnější roh. plech k zadní stěně combi, pravý
425-700 472 vnitřní roh. plech k zadní stěně combi, levý
425-700 473 vnitřní roh. plech k zadní stěně combi, pravý
425-700 490 přední  příčka karoserie kompletní
425-700 510 boční díl přední stěny karoserie, levý
425-700 520 boční díl přední stěny karoserie, pravý
425-700 570 práh dveří levý
425-700 580 práh dveří pravý
425-700 612 střecha karoserie limuz.
425-700 614 střecha karoserie combi
425-700 750 zadní stěna karoserie limuz.
425-700 751 zadní stěna karoserie combi
425-700 752 zadní příčka karoserie combi (vnitřní)
425-700 761 okapová výztuha zavazadlového prostoru lim., levá
425-700 762 okapová výztuha zavazadlového prostoru lim., pravá
425-702 140 větrací mřížka limuz. - levá
425-702 141 větrací mřížka limuz. - pravá
425-702 142 větrací skříňka limuz. - levá
425-702 143 větrací skříňka limuz. - pravá
425-702 310 držák zad. opěradla  (na podběhu kola) combi, levý
425-702 311 držák zad. opěradla  (na podběhu kola) combi, pravý
425-702 312 držák zadního sedadla (na podlaze) combi, levý
425-702 313 držák zadního sedadla (na podlaze) combi, pravý
425-704 350 krycí lišta prahu dveří
425-704 384 střešní okapová lišta limuz. - levá
425-704 385 střešní okapová lišta limuz. - pravá
425-704 386 střešní okapová lišta přední
425-704 387 střešní okapová lišta combi - levá
425-704 388 střešní okapová lišta combi - pravá
425-710 012 čep závěsu víka motoru
425-710 013 víko motoru úplné (přední kapota)
425-710 015 víko motoru - výlisek
425-710 072 víko zavazadlového prostoru limuz. - výlisek
425-710 102 pouzdro (oblouk) světlometu levé
425-710 103 pouzdro (oblouk) světlometu pravé
425-710 111 blatník přední levý
425-710 121 blatník přední pravý
425-710 151 blatník zadní levý
425-710 161 blatník zadní pravý
425-710 251 podběh předního kola levý
425-710 261 podběh předního kola pravý
425-710 270 rukojeť otevírání přední kapoty - hliník
425-710 280 vnější část podběhu předního kola - levá
425-710 290 vnější část podběhu předního kola - pravá
425-710 281 lem předního podběhu vnější levý
425-710 291 lem předního podběhu vnější pravý
425-710 285 opravný plech držáku tlumiče předního podběhu
425-710 286 opravný plech držáku tlumiče předního podběhu
425-710 330 vnitř. výztuha boční stěny k závěsům dveří - levá
425-710 340 vnitř. výztuha boční stěny k závěsům dveří - pravá
425-710 350 podběh zadního kola levý
425-710 351 vnější část podběhu zadního kola - levá
425-710 352 lem zadního podběhu vnější levý
425-710 353 lem zadního podběhu vnější pravý
425-710 360 podběh zadního kola pravý
425-710 361 vnější část podběhu zadního kola - pravá
425-710 643 boční stěna motoru - levá
425-710 644 boční stěna motoru - pravá
425-710 650 ochranný plech pod přední nárazník
425-711 050 výztuha víka motoru (kovová)
425-712 111 krycí plech rohový k přední příčce - levý
425-712 112 krycí plech rohový k přední příčce - pravý
425-712 113 krycí plech rohový k přední příčce - levý  originál
425-712 114 krycí plech rohový k přední příčce - pravý   originál
425-712 141 ozdobná mřížka přední masky
425-712 491 vzpěra víka motoru
425-712 561 vzpěra víka zavazadl. prostoru limuz.
425-712 752 lanko otevírání víka motoru
425-714 002 uzávěr  (západka) víka motoru
425-714 003 zámek víka zavazadlového prostoru limuz. 
425-714 080 pryž. podložka pod křídlatý šroub přední masky
425-714 226 tovární znak na víku motoru  (černý, z plastu)
425-714 344 krycí lišta zadního blatníku
425-716 370 západla uzávěru víka zavazadl. prostoru limuz.
425-716 454 nápis "601"  (černý)
425-716 456 křídlatý šroub přední masky motoru
425-716 458 přední maska kovová  (od IV/73)
425-716 462 nápis "Trabant"  (černý)
425-718 120 pružina zámku víka zavazadl. prostoru limuz.
425-718 121 pružina mechanizmu dálk. ovládání bočních dveří
425-720 021 plastový roh před. + zad. nárazníků  (od III/80)
425-720 043 střední část předního nárazníku  (od III/80)
425-720 080 držák předního nárazníku  (do  II/80)  -  levý
425-720 081  držák předního nárazníku  (do  II/80)  -  pravý
425-720 082 držák předního nárazníku  (od III/80) - levý
425-720 083 držák předního nárazníku  (od III/80) - pravý
425-720 243 střední část zadního nárazníku  (od III/80)
425-720 280 držák zadního nárazníku (do II/80) - levý
425-720 281 držák zadního nárazníku (do II/80) - pravý
425-720 282 držák zadního nárazníku (od III/80) - levý
425-720 283 držák zadního nárazníku (od III/80) - pravý
425-720 434 krycí lišta předních blatníků
425-720 435 krycí lišta dveří
425-721 074 pryžový  nárazník   (od III/80)
425-726 430 příchytka továrních označení
425-729 750 pojistná podložka matice hřebenové tyče řízení
425-730 054 přístrojová deska
425-730 111 sdružené pouzdro hřídele řízení a řazení - horní
425-730 112 sdružené pouzdro hřídele řízení a řazení - dolní
425-732 011 odkládací skříňka (do III/74)
425-732 040 kryt výřezu pro rádio v přístrojové desce
425-732 050 matice krytu výřezu pro rádio
425-732 111 víko otočných přepínačů
425-732 115 zámek uzávěru pojistkové skříňky
425-732 170 ozdobný rámeček přístrojové desky
425-732 310 kryt madla pro spolujezdce na přístrojové desce
425-736 421 držák pojistkové skříňky
425-740 000 dveře úplné levé
425-740 001 dveře úplné pravé
425-740 022 dveře holé levé
425-740 023 dveře holé pravé
425-740 151 dveře zadní combi - úplné
425-740 160 dveře zadní combi - holé
425-740 245 vnitř. výplň zadní boční stěny limuz. - levá
425-740 246 vnitř. výplň zadní boční stěny limuz. - pravá
425-740 262 omezovač bočních dveří
425-740 290 miramid průchodka omezovače bočních dveří
425-740 511 sklo čelní
425-740 612 spouštěcí sklo levých dveří
425-740 613 spouštěcí sklo pravých dveří
425-740 661 sklo zadních dveří combi
425-740 681 sklo zadní boční - combi
425-740 682 sklo zadní boční - limuz.  (do I/84)
425-740 683 sklo zadní boční - limuz.  (širší stř. sloupek od II/84)
425-740 722 stříška okna levých bočních dveří
425-740 723 stříška okna pravých bočních dveří
425-740 761 sklo zadní - limuz.
425-742 493 mechanická vzpěra zadních dveří combi
425-742 494 plynová vzpěra zadních dveří combi
425-744 522 vnější výplň levých dveří (výlisek)
425-744 523 vnější výplň pravých dveří  (výlisek)
425-746 420 příchytka potahu motoru a výplně zad. dveří combi
425-752 441 třmen akumulátorů 84 Ah
425-752 521 upínací šroub 255 mm nádrže paliva
425-752 522 upínací šroub 160 mm nádrže paliva
425-752 524 upínací šroub akumulátoru (255 mm)
425-760 027 směšovací komora topení (od IV/73)
425-760 281 levá část k přední příčce karoserie
425-760 282 pravá část k přední příčce karoserie
425-760 283 přední příčka karoserie - vnější část
425-760 284 přední příčka karoserie - vnitřní část
425-760 285 přední příčka karoserie -  střední část
425-760 287 tlumič hluku topení (zahrnutý)  (IV/73-XI/76-prům.80 mm)
425-760 288 tlumič hluku topení (zahrnutý)  (do III/73) - prům.48 mm)
425-760 289 tlumič hluku topení s vývodem (XI/76-IX/83)
425-760 291 tlumič hluku topení symetrický  (do X/83)
425-762 743 ovládací táhlo topení
425-762 744 ovládací táhlo větrání  (od IV/73)
425-762 745 ovládací táhlo rozdělovací klapky topení
425-770 217 přední sedadlo levé
425-770 218 přední sedadlo pravé
425-770 225 přední sedadlo levé  (lux)
425-770 226 přední sedadlo pravé (lux)
425-770 221 zadní lavice - combi
425-770 222 zadní lavice - limuz.
425-770 392 zadní opěradlo  - limuz.
425-770 393 zadní opěradlo - combi
425-770 410 držák zadního sedadla combi - levý
425-770 411 držák zadního sedadla combi - pravý
425-770 550 loketní opěrky  (pár)
425-770 551 držák bočních dveří  (pásek)
425-770 570 doraz zadních dveří combi
425-770 600 pružina zajišťovacího čepu sedadla
425-770 610 zarážkový čep zadního sedadla combi
425-770 710 čalounění stropu limuz.
425-770 711 čalounění stropu combi
425-770 734 vnitřní výplň zadní boční stěny combi - levá
425-770 735 vnitřní výplň zadní boční stěny combi - pravá
425-770 738 vnitřní výplň boční stěny kufru combi - levá
425-770 739 vnitřní výplň boční stěny kufru combi - pravá
425-770 744 vnitřní výplň levých dveří jednobarevná
425-770 745 vnitřní výplň pravých dveří jednobarevná
425-770 748 vnitřní výplň levých dveří dvoubarevná
425-770 749 vnitřní výplň pravých dveří dvoubarevná
425-770 750 vnitřní výplň boční stěny kufru combi,gambit-levá
425-770 751 vnitřní výplň boční stěny kufru combi,gambit-pravá
425-772 070 víko zavazadlového prostoru combi
425-776 390 zapuštěná podložka miramid k výplním boč. stěn
425-776 420 příchytka výplně dveří
425-780 213 koberec přední
425-780 221 koberec zadní limuz.
425-780 222 koberec zadní combi
425-780 250 tlumící vložka pod přední koberec
425-780 251 tlumící vložka zadní 
425-780 252 koberec zavazadlového prostoru limuz.
425-780 280 tlumící potah motoru
425-780 281 tlumící vložka víka motoru
425-780 282 tlumící potah motoru
425-780 291 potah zadní odkládací desky limuz.
425-780 801 PVC profil rámu střechy a zadních dveří combi
425-780 807 PVC profil krycích lišt
425-780 810 stírací pryž stahovacích skel dveří
425-780 812 těsnění zadního bočního sklad limuz.
425-780 820 pryž. kratka horního šroubu tlumiče pérování
425-781 391 zástěrka zadních kol
425-781 392V zástěrky zadních kol s nápisem "Trabant"  (pár)
425-781 450 závěs víka motoru
425-781 750 otočný šroub s okem k závěsu víka motoru
425-781 801 těsnění víka zavazadlového prostoru limuz.
425-781 823 podložka zámku víka zavazadlového prostoru limuz.
425-781 955 příchytka těsnění víka zavazadl. prostoru limuz.
425-781 956 pryž. obložení podběhu předního levého kola
425-781 957 pryž. obložení podběhu předního pravého kola
425-782 011 zrcátko venkovní
426-782 050 sklo venkovního zrcátka (od III/72)
425-782 300 zadní odrazové sklíčko
425-782 820 pryžový doraz víka motoru
425-783 102 odkládací polička pod přístrojovou desku
425-783 103 zadní odkládací deska combi
425-783 162 popelník přední
425-783 163 popelník boční
425-783 200 ovládací lanko sytiče
425-783 400 držák odkládací poličky pod přístrojovou deskou
425-783 490 knoflík ovládacího táhla topení a sytiče
425-783 800 pryžová průchodka el. kabelů přední stěnou
425-783 801 pryžová průchodka tyčky ovládání kohoutu př.stěnou
425-784 200 těsnící profil čelního skla a zad. skla limuz. originál
425-784 201 těsnící profil čelního skla a zad. skla limuz.
425-784 300 náběhový klínek západek dveří
425-784 311 západka zámku levých dveří (do III/81)
425-784 312 západka zámku pravých dveří  (do III/81)
425-784 313 západka zadních dveří combi
425-784 314 západka zámku levých dveří (od IV/81)
425-784 315 západka zámku pravých dveří (od IV/81)
425-784 410 uzávěr zadních dveří combi
425-784 420 závěs dveří na boční stěně levý horní
425-784 421 závěs dveří na boční stěně pravý horní
425-784 440 závěs zadních dveří combi levý
425-784 441 závěs zadních dveří combi pravý
425-784 450 závěs dveří na boční stěně levý dolní
425-784 451 závěs dveří na boční stěně pravý dolní
425-784 460 závěs levých dveří
425-784 461 závěs pravých dveří
425-784 701 čep závěru dveří
113-794 700 čep závěru dvěří  Škoda  (o 15mm delší)
425-784 812 těsnící profil stahovacího sklad dveří  (sametka)
425-784 815 těsnící profil boč. dveří nový (s drát. vložkou)
425-784 816 těsnící profil zadního bočního skla combi
425-784 818 těsnící profil zadních dveří combi
425-786 970 pryž. hadice k oplášťovanému sběr.výfuk.potrubí
425-784 819 těsnící profil skla zadních dveří combi
425-786 988 pancéř hadice topení 48x350 mm
425-787 020 zrcátko vnitřní
425-787 221 věšáček s držákem
425-787 386 potahy sedadel combi
425-787 389 potahy sedadel limuz.
425-787 400 pryž.doraz vzpěry (tyče) zadních dveří combi
425-787 460 ozubený segment sklápění sedadel dolní (od IV/71)
425-787 461 ozubený segment sklápění sedadel horní (od IV/71)
425-872 971 hadice větrání 80x550 mm (od IV/73)
425-872 972 hadice topení 80x300 mm (od IV/73)
425-872 973 hadice topení 80x124 mm (od X/83) - dolní
425-872 974 hadice topení 80x194 mm (od X/83) - horní